Запослени

Директор: Душица Јовановић
Помоћник директора: Раде Перовић
Секретар: Јелена Перовић/Биљана Ђорђевић
Педагог: Тамара Ивановић
Психолог: Мила Туцовић
Библиотекар: Марија Шалов
Шеф рачуноводства: Гордана Секулић 
Административни радник: Зорица Пековић
Административни радник: 
Администратор информационих система и технологијa: Јован Иваниш

ПРВИ РАЗРЕД

1/1

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ

Јован Марковић

1/2

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ

Александар Вукићевић

1/3

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Наташа Лучић

1/4

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Дуња Рудић

1/5

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Зоран Илић

1/6

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Снежана Љ. Јовановић

1/7

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

Милорад Ристановић


ДРУГИ РАЗРЕД

2/1

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ

Тијана Шкрбовић

2/2

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ

Тијана Петровић

2/3

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Звонимир Рајковић

2/4

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Милош Гајовић

2/5

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Драган Богдановић

2/6

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Горан Младеновић

2/7

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

Иван Николић

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

3/1

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ

Александра Јанкетић

3/2

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ

Наташа Меркер

3/3

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Живка Стефановић

3/4

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Момо Тврдишић

3/5

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Драган Димитријевић

3/6

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Јелена Лубарда

3/7

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

Радојка Јаредић

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

4/1

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ

Биљана Ђуровић

4/2

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ

Сања Мајдак

4/3

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Вера Јовановић

4/4

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Александар Костић

4/5

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Татјана Богдановић

4/6

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Данијела Калањ

ТИМ

ЧЛАНОВИ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Душица Јовановић, дир.

Раде Перовић, помоћник дир.

Милош Гајовић

Јована Радисављевић

Ана Бантић

Горан Лазић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Душица Јовановић

Тамара Ивановић

Тијана Илић

Данијела Калањ

Михаило Малетић

родитељ Предраг Драгаш 1/4

ученик Филип Јовановић/ Анђела Травица

Тим за каријерно вођење

Мила Туцовић

Јован Марковић

Дејан Цвијетић

Тим за инклузивно образовање

Мила Туцовић

Дуња Рудић

Милорад Ристановић

Иван Николић

Сања Мајдак

 

Тим за самовредновање

Мила Туцовић

Тамара Ивановић

Татјана Средојевић

Александра Јанкетић

Милош Вујошевић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Јелена Аћимовић

Снежана Љ. Јовановић

Светлана Дуловић

родитељ Светлана Трајковић 1/1

ученик Кристина Карделис/Виолета Буњевац

Тим за професионални развој

Јелена Лубарда

Јелена Стојановић

Тамара Ивановић

Стручни актив за развој школског програма

Ирена Бунарџић

Зоран Илић

Љиљана Томовић

Рада Карановић

Ранко Остојић

Стручни актив за развојно планирање

Мила Туцовић

Сања Мијатовић

Данијеле Калаљ

Тијана Шкрбовић

Весна Булић

Дуално образовање

Драган Димитријевић

Јелена Лубарда

Данијела Калањ

Горан Младеновић

Снежана Јовановић

Тим за маркетинг и сајт школе

Данијела Калањ

Јован Милетић

Александар Вукићевић

Игор Баша

Данијела Калањ

Весна Булић

Татјана Богдановић

Тијана Петровић

Јелена Лубарда

Светлана Мајсторовић

 

Тим за пројетке

Милош Гајовић

Наташа Меркер

Зоран Илић

Тим за заштиту животне средине

 

 

Светлана Дуловић

Радојка Јаредић

Иван Николић

Милорад Ристановић

Лице задужено за заштиту података о личности: Јован Иваниш