КОНТАКТ ПОДАЦИ

  • Директор: +381 11 2675663
  • Помоћник директора: +381 11 4141659
  • Педагог: +381 11 4141657
  • Секретар: +381 11 4141656
  • Рачуноводство: +381 11 2697230
  • Заштита података о личности: +381 60 2775005
  • Email: politehnikant@gmail.com
logo_footer250

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

  • Матични број: 17642197
  • ПИБ: 104266332
  • ЈБКЈС: 10071