Профили

Политехника – школа за нове технологије је била директно укључена у процесе концептуализације образовних профила, наставних планова и програма који се у Школи остварују. Политехника је због тога у изузетној позицији да едукује будуће компетентне техничаре за роботику, компјутерско управљање, рециклажу, као и техничаре мехатронике и рециклаже. Оно што нас искуствено издваја од конкуренције јесте и чињеница да је образовни профил Машински техничар за компјутерско конструисање по први пут реализован у Политехници почетком деведесетих година прошлог века.


Опште информације о упису у наредну школску 2023/2024. годину:

 
 


Образовни профили који се реализују у Политехници – школи за нове технологије: