Техничар мехатронике – дуално образовање

Најсавременији, модуларно организован образовни профил, креиран у оквиру два велика пројекта Европске Уније. Развијен је на основу реалних потреба врхунских послодаваца, што Вас чини конкурентним на домаћем и страном тржишту рада, али Вас истовремено оспособљава за даље школовање.


Ово је прави образовни профил за Вас уколико:

• сте спремни за синергијску комбинацију знања из различитих области као што су електротехника, електроника, машинство и рачунарска техника;

• вас занима шта се крије иза појмова Индустрија 4.0 и “smart factories”;

• желите да савладате 3Д штампање и 3Д скенирање – Политехника је једина школа у Србији која је, у Законом дозвољеном обиму, прилагодила наставни план и ове области понудила својим ученицима у редовној настави;

• желите индивидуализован приступ учењу, који уважава ваше развојне потенцијале и могућности;

• спремни сте да учите само ону теорију која је у функцији практичне примене;

• вас привлачи атмосфера рада у групама и тимовима;

• желите одличну основу за образовање на вишим нивоима школовања и најквалитетнијим факултетима из сродних области.


План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у електронском облику на следећем линку.

smer-meh1 smer-meh2 smer-meh3