Машински техничар за компјутерско конструисање

Један од најпопуларнијих образовних профила, који је такође потекао из Политехнике и успешно се раширио по целој Републици Србији. Основа овог профила је савремена конструкциона машинска техника која се изучава кроз примену модерних софтверских алата.


Ово је прави образовни профил за вас уколико:

• своју перспективу у машинској техници видите у комбинацији теоријских знања и примени рачунара у конструисању;

• сте заинтересовани за најмодерније софтвер;

• сте спремни да самостално, уз стручну менторску подршку, истражујете могућности и границе програма за рачунарски подржано пројектовање;

• сте обавештени да овај образовни профил постоји у многим стручним школама, али наши матуранти одлазе даље са најквалитетнијим знањем;

• ако је машинство Ваш први избор за усавршавање и на вишим нивоима школовања.


План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у електронском облику на следећем линку.

smer-meh1 smer-meh2 smer-meh3