Техничар за индустријску роботику

Изузетно атрактиван интердисциплинаран образовни профил који је осмишљен и зачет у Политехници. Његову основу чине програмирање и интеграција робота и рачунарски управљаних машина у функционалну целину, такозвану флексибилну производну ћелију.


Ово је прави образовни профил за Вас уколико:

• би сте  уписали Техничку гимназију, али она још увек не постоји у нашој земљи;

• сте талентовани за технику и природне науке;

• волите виши ниво употребе рачунара;

• желите да научите како се пројектују и програмирају роботи;

• желите практичан рад на савременој опреми;

• схватате да ће у 21. веку целокупна производња бити заснована на роботици и потпуној аутоматизацији;

• желите праву основу за студирање најмодернијих грана технике.


План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у електронском облику на следећем линку.

smer-meh1 smer-meh2 smer-meh3