Техничар за рециклажу

Знања која се изучавају у оквиру овог образовног профила су у врху најзначајнијих за квалитетан опстанак и даљи развој човечанства. Политехника је једина школа у Београду, али и широј околини, која препознаје важност неговања ове струке. У Републици Србији, као и у целом модерном свету, уочава се тренд интензивног пораста броја компанија које се баве овом високопрофитабилном облашћу. Због тога Техничар за рециклажу има одличну стопу запошљивости.


Ово је прави образовни профил за вас уколико:

• припадате групи људи који разумеју важност очување наше Планете и неговања еколошке свести;

• желите да активно и професионално допринесете процесу;

• хоћете да научите како да организујете и водите процесе у новој привредној грани која има изузетан еколошки, економски и друштвени значај;

• желите да утичете на подизање еколошке свести, да допринесете смањењу загађења животне средине, као и очувању природних ресурса и уштеди енергије;

• вас занима како да побољшате сопствени модел живота тако да буде више у складу са очувањем животне средине;

• вас привлачи да будете ангажовани на разним креативним пројектима, као што су, на пример, међународни покрет еко-школа, писање сценарија и снимање филмова кратке форме за Фестивал еколошког филма;

• желите да се образујете у струци у којој ћете запослење моћи да нађете веома брзо;

• желите отворену могућност даљег усавршавања кроз студирање на високим школама и факултетима.