Златар

Изузетно лепа уметност и цењена вештина, стара хиљадама година, преточена у савремени, модуларно конципиран образовни профил. Занатска комора немачког града Келна је финансијски и стручно подржала креирање овог профила у нашем образовном систему. Политехника је једина школа у Београду и једна од две у Републици Србији у којој се можете школовати за златара.

Ово је прави образовни профил за Вас уколико:

• желите да за већ 3 године будете „свој човек“ са изузетном вештином;

• сте истовремено креативни, поседујете естетску црту и волите да радите рукама;

• у свом средњошколском образовању желите пуно практичног рада, уз минимум теорије;

• сте заинтересовани за рад у одлично опремљеном кабинету, у коме ћете имати своје радно место и сва средства за рад;

• желите да научите да своје идеје и креације скицирате и моделирате у одговарајућем софтверу;

• разумете значај врхунске стручне подршке златара и наших наставника, као и свакодневни приступ стручној литератури путем интернета и публикација.


План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у електронском облику на следећем линку.

smer-meh1 smer-meh2 smer-meh3