Categories
Обавештења

Препоруке Министарства здравља

У складу са препорукама Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког развој, а циљу превенције ширења евентуалне инфекције, школа ће у наредном периоду предузимати следеће мере:

 • Редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, уз коришћење заштитне опреме;

 • Прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и радних површина;

 • Редовно снабдевање течним сапуном;

 • Подстицање ученика на прање руку;

 • Препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;

 • Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;

 • Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;

 • Планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;

 • Препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења;

 • Планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;

 • Поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;

 • У оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања;

 • Ученике и родитеље треба заштити од непожељне панике.