Машински техничар за компјутерско конструисање

Одаберите га ако:

•своју перспективу у машинској техници видите у комбинацији теоријских знања и примени рачунара у конструисању

•сте заинтересовани за најмодерније software

•сте спремни да уз стручну помоћ Ваших наставника, али и самостално истражујете могућности и границе програма за рачунарски подржано пројектовање •сте обавештени да овај образовни профил постоји у многим стручним школама, али наши матуранти одлазе даље са најквалитетнијим знањем

План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у .pdf формату ОВДЕ.

smer-meh1 smer-meh2 smer-meh3