Образовни профили

Чињеница коју са поносом истичемо је да су концепција, наставни планови и програми за образовне профиле: Техничар за роботику, Техничар за компјутерско управљање, Златар, Техничар за контролу у металургији и Техничар мехатронике, у највећој мери потекли из наше школе, док је образовни профил Машински техничар за компјутерско конструисање по први пут реализован почетком деведесетих година прошлог века.

Cви образовни профили, из подручја машинске технике, се заснивају на модерним технологијама и представљају најквалитетнији део образовања у тој области у средњим стручним школама у нашој земљи. Уз то, треба подвући да је огледни образовни профил – Златар, у подручју рада Металургија (иако трогодишњи), конципиран модуларно, што представља најмодерији начин организовања наставног програма и наставног процеса.