У складу са дописима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за ученике средњих школа ће бити организовано учење на даљину.
Почетак реализације образовно-васпитног рада на даљину је 17. март 2020. године.

За ученике средње школе наставне јединице и теме ће бити доступне на платформи РТС Планета. Наставници су обавезни да сарађују са одељенским старешинама у остваривању комуникације са децом и родитељима са циљем давања додатних упутстава за учење након емитованих садржаја.

Наставницима и ученицима је на располагању велики број онлајн платформи као и национална платформа за онлајн учење која је у припреми. Упутства и препоруке за коришћење онлајн платформи моћи ће да се нађу на страници www.rasporednastave.gov.rs која је такође у фази припреме.

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави, родитељи могу добити позивом на број телефона: 011/735 05 57