Нова школска година почиње у среду, 01.09.2021. за све ученике Политехнике – школе за нове технологије, према посебном распореду за 01.09.2021.

 

I смена: први и трећи разред

II смена: други и четрврти разред

Распоред за све ученике за 01.09.2021.

     I смена

1. и 2. час 8.00 – 9.35 Час одељенског старешине

     II смена

1. и 2. час 14.15 – 15.40 Час одељенског старешине

 

Спискови ученика првог разреда по одељењима биће истакнути на улазним вратима школе као и на огласној табли у холу школе.

 

Срећан почетак нове школске године!!!

 

Сатница часова: табела