РАСПОРЕД САСТАНАКА ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ ПРВЕ ГОДИНЕ

Родитељски састанак за све ученике првог разреда одржаће се 31.08.2020. године у просторијама Политехнике – школе за нове технологије, уз обавезно присуство родитеља/старатеља и ученика уз поштовање прописаних мера заштите.

 Родитељски састанци се одржавају у следећим терминима:

РОБОТИКА

Ι1 – 10:00 – 10:30
Ι2 – 10:45 – 11:15

КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

Ι3 – 11:30 – 12:00

КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 

Ι4 – 12:15 – 12:45
Ι5 – 13:00 – 13:30

МЕХАТРОНИКА

Ι6 – 13:45 – 14:15

РЕЦИКЛАЖА 

Ι7 – 14:30 – 15:00

НАПОМЕНА: Распоред ученика по одељењима ће бити на сајту школе 28.08.2020. године.