Педагошко-психолошка служба радиће свих пет дана у недељи од 8 до 20 часова. Ученици, родитељи и наставници, путем мејла, могу комуницирати са нама и затражити подршку и помоћ у вези са:

– Организацијом времена и активности током дана;
– Организацијом процеса учења и техника учења;
– Проблемима који су повезани са умором;
– Проблемима који се тичу инверзије сна и других поремећаја спавања;
– Проблемима са непријатним емоцијама и другим непријатним менталним стањима;
– Тешкоћама у сарадњи и функционисању у групи;
– Проблемима у дијади ученик-наставник, као и у дијади наставник-родитељ;
– Проблемима у породичним односима;
– Ученици који су од раније почели да долазе на саветодавни рад могу да нам се обрате када год то пожеле;
Посебно истичемо да сви ученици који трпе било који облик насиља, посебно електронског, треба да се јаве психолошко-педагошкој служби и добију подршку, помоћ и упутства шта да предузму. Исто то могу учинити родитељи и наставници уколико примете да ученици трпе такве облике насиља.

 

КОНТАКТ ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКЕ СЛУЖБЕ:

Мила Туцовић – психолог: mila.tucovic@gmail.com, Телефон: 063 1611 551
Душица Јовановић – педагог: ddamljanovic@gmail.com

НАПОМЕНА: Рад са заинтересованим ученицима, родитељима и наставницима, уколико буде потребно, може се касније одвијати и путем телефонског разговора.