Књижевна олимпијада – Прелиминарни резултати

У складу са Допуном решења за општински ниво такмичења ученика средњих школа Друштва за српски језик и књижевност, извршена је ревизија тестова. Приказани резултати представљају прелиминарно стање након извршене ревизије, а пре жалби.