Техничар мехатронике – огледни образовни профил

Мултидисциплинарни четворогодишњи образовни профил, који обједињује знања из електротехнике, електронике, машинства и рачунарске технике. Центар наставног плана и програма (поред стандардних општеобразовних предмета) чини сет модула кроз које ученик достиже предвиђене компетенције. Савременим модуларним принципом формирања, овај профил је својом концепцијом пришао најближе профилима у средњем стручном образовању у земљама западне Европе. Целокупни наставни план и програм је развијен на основу реалних потреба тржишта рада, чиме се излази у сусрет истинским потребама последаваца.

При томе не треба изгубити из вида и чињеницу да су знања и вештине које се стичу школивањем у оквиру овог образовног профила, изузетна (можда и најбоља) база за студирање најквалитетнијих и најтежих факултета из стродних области.

Циљ огледа:

Увођење програмских новина:

•развој и примена модуларних програма стручног образовања који су засновани на стандардима занимања и потребама тржишта рада за знањима и вештинама;

•развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и потребе за генеричким и животним вештинама ученика;

•заснивања програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинисаним циљевима и исходима који омогућују индивидуалан приступ учењу и који уважавају развојне потенцијале и могућности ученика;

•успостављање функционалне везе између садржаја обавезних предмета и стручних модула како би се подржало и омогућило успешно стицање стручних знања и вештина;

•провера стручно теоријских знања и радних компетенција у оквиру стручне матуре.

План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у .pdf формату ОВДЕ.

smer-meh1 smer-meh2 smer-meh3