Одељенске старешине

Први разреди

I1 – техничар за роботику – Ђуровић Биљана

I2 – техничар мехатронике – Мајдак Сања

I3 – машински техничар за компјутерско конструисање – Јовановић Вера

I4 – техничар за компјутерско управљање – Костић Александар

I5 – техничар за компјутерско управљање – Лазић Горан

I6 – техничар за компјутерско управљање – Илић Зоран

I7 – златар – Мирко Стефановић

 

Други разреди

II1 – техничар за роботику – Марковић Јован

II2 – техничар за роботику – Меркер Наташа

II3 – машински техничар за компјутерско конструисање – Спасић Миливоје

II4 – машински техничар за компјутерско конструисање – Уршл Ивана

II5 – техничар за компјутерско управљање – Вукићевић Александар

II6 – техничар за компјутерско управљање – Милетић Јован

II7 – техничар мехатронике – Стојановић Јелена

II8 – златар – Чупић Радослав

 

Трећи разреди

III1 – техничар за роботику – Вујовић Данијела

III2 – техничар мехатронике – Дуња Рудић

III3 – машински техничар за компјутерско конструисање – Станчић Милка

III4 – машински техничар за компјутерско конструисање – Здунић Никола

III5 – техничар за компјутерско управљање – Младеновић Јулија

III6 – техничар за компјутерско управљање – Богдановић Драган

III7 – техничар за компјутерско управљање – Гајевић Милош

III8 – златар – Младеновић Нада

 

Четврти разреди

IV1 – техничар за роботику – Радосављевић Јована

IV2 – техничар мехатронике – Шобот Милена

IV3 – машински техничар за компјутерско конструисање – Стефановић Живка

IV4 – машински техничар за компјутерско конструисање – Јовановић Снежана

IV5 – техничар за компјутерско управљање – Ристић Опра Јелена

IV6 – техничар за компјутерско управљање – Димитријевић Драган

IV7 – техничар за компјутерско управљање – Перовић Радоје