Стручно веће наставника металуршке групе предмета

Димитријевић Миодраг

Јаредић Радојка

Младеновић Нада

Радоичић Драган

Ристановић Милорад

Стефановић Мирко

Чупић Радослав