Стручно веће наставника машинске групе предмета

Бероња Марко

Видаковић Божидар

Вујошевић Бојана

Вујошевић Драган

Вукићевић Александар

Гајовић Милош

Димитријевић Драган

Ђуровић Драган

Здунић Никола

Јовановић Вера

Јовановић С. Снежана

Јовановић Снежана

Крњајић Владимир

Максимовић Миленко

Марковић Јован

Милетић Јован

Милосављевић Драган

Милосављевић Милан

Мирков Глигорије

Младеновић Валентина

Петровић Петар

Симеуновић Николај

Страиновић Живорад

Стијеља Гојко

Таковац Зоран

Тврдишић Момо

Уршл Ивана

Шћеповић Раде