Секције

Математичка секција

15.10.2016.
-први разред од 9:00 до 10:30
-трећи разред од 10:30 до 12:00
Термин се понавља након две недеље.

22.10.2016.
– други разред од 9:00 до 10:30
– четврти разред од 10:30 до 12:00
Термин се понавља након две недеље.