Стручно и административно особље

Миловановић Душан – директор

Видаковић Божидар – помоћник директора

Јовановић Душица – педагог

Стевић Љубица – социјални радник

Остојић Ранко – библиотекар

Милошевић Весна – шеф рачуноводства

Вићентијевић Драгана – благајник

Шалов Марија – административни радник

Поповић Јелена – административни радник