Тимови

  1. Тим за организацију и спровођење Развојног плана школе и Самовредновање

Божидар Видаковић – помоћник директора

Сања Мијатовић – стручни сарадник, педагог

Нада Младеновић – наставник металуршке групе предмета

Јелена Јагодић – председник Стручног актива за српски језик и књижевност

Никола Здунић – наставник машинске групе предмета

(координатор тима: Јелена Јагодић, област самовредновања: Постигнућа ученика )

 

  1. Тим за додатну подршку ученицима – Инклузија

Вера Јовановић – наставник машинске групе предмета, разредни старешина И.Ч.

Јелена Челебоновић – наставник историје

Јулија Младеновић – наставник математике

Мирко Церовина – наставник верске наставе

Сања Мијатовић – стручни сарадник, педагог

(координатор тима: Јелена Челебоновић)

 

  1. Стручни актив за Развојно планирање

Божидар Видаковић – помоћник директора

Сања Мијатовић – стручни сарадник, педагог

Радојка Јаредић – наставник металуршке групе предмета

Милан Милосављевић – наставник машинске групе предмета

Душко Спасојевић – председник Савета родитеља

Бојан Милић – представник локалне самоуправе

Марко Гавриловић – председник Ђачког парламента

(координатор: Милан Милосављевић)

 

  1. Стручни актив за развој Школског програма

Дејан Цвјетић – наставник машинске групе предмета

Маја Мутић – наставник природне групе предмета

Санда Милишић – наставник математике

Јована Радисављевић –наставник социологије и устава и права грађана

Јован Марковић – наставник машинске групе предмета

(координатор: Јована Радисављевић)

 

  1. Стручни тим за Заштиту ученика од насиља

Милош Милић – наставник логике и филозофије

Јован Милетић – наставник машинске групе предмета

Дијана Бербер – наставник енглеског језика

Александар Вукићевић – наставник машинске групе предмета

(координатор: Дијана Бербер)

 

  1. Тим за планирање Стручног усавршавања

Душан Миловановић – директор школе

Сања Мијатовић – стручни сарадник, педагог

Милош Гајовић – председник Актива машинске групе предмета

Наташа Јовановић – председник Актива природне групе предмета

Зоран Илић – председник Актива енглеског језика

(Координатор тима: Сања Мијатовић)