Блок/практична настава

Распоред блок-наставе и практичне наставе за школску 2016/2017. годину.

Електрични погон и опрема у мехатроници
предметни наставник: Дејан Цвијетић
III-7 од 19.12.2016. до 23.12.2016.

Штампане плоче
предметни наставници: Татјана Средојевић и Дејан Цвијетић
II-2 од 05.12.2016. до 09.12.2016.

Ликовна култура
предметни наставник: Весна Дицић
I-4, I-5 – 22.11.2016.

Музичка уметност
предметни наставник: Мирослав Бошковић
II-4 – 07.11.2016. од 14 часова
II-6 – 17.11.2016. од 7:45 часова

Флексибилни производни системи
предметни наставник: Глигорије Мирков
III-1 од 28.11. до 02.12.2016. и од 05.06. до 06.06.2017.
III-2 од 12.12. до 17.12.2016. и од 12.06. до 13.06.2017.
IV-1 од 08.05. до 12.05.2017.

Практична настава
предметни наставници: Раде Шћеповић, Момо Тврдишић и Снежана Јовановић
Блок 1
I-1 од 05.12. до 09.12.2016.
II-1 од 19.12. до 23.12.2016.
Напомена: прва година подела ученика на три групе од 8 до 12 ученика, друга година подела ученика на три групе од 8 до 12 ученика.

Моделирање машинских елемената и конструкција
предметни наставник: Владимир Крњајић
IV-3 од 12.12. до 16.12.2016.