Контакт

Седиште школе:
Адреса: Бул. Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд
Централа: +381 11 3193-641

Локали:
секретар школе: Ружа Димић, 61
рачуноводство: 011/2697-230 [телефон и факс]

Издвојено одељење:
Адреса: Бул. Милутина Миланковића 148, Нови Београд
Телефони:
директор, педагог: 011/4141-657
зборница: 011/4141-658
помоћник директора, социјални радник: 011/4141-659

Директни тел/факс:
директор: Душан Миловановић 011/4141-657 и факс +381 11 2675-663

E-mail: politehnikant@gmail.com

ПОЛИТЕХНИКА – школа за нове технологије на Google Maps: