Контакт

Седиште школе:
Адреса: Аутопут 18, Земун

Телефони:
директор: 011/2675-663
помоћник директора/психолог: 011/4141-659
педагог: 011/4141-657
секретар: 011/4141-656
рачуноводство: (тел. и факс) 011/2697-230
зборница: 011/4141-658

E-mail: politehnikant@gmail.com